Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002089 FVE Lipnice - Dvůr Králové nad Labem je spolufinancován Evropskou unií

Plakat FVE NPO Lipnice

Projekt
CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0002089 FVE Lipnice - Dvůr Králové nad Labem je spolufinancován Evropskou unií.
Předmětem předkládaného projektu je instalace FVE o celkovém instalovaném výkonu 229,2 kWp na adrese Lipnice 143, Dvůr Králové nad Labem. Jedná se o instalaci bez systému akumulace. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.